AVÍS LEGAL

El lloc web i domini discover.catalunya.com ha estat creat a iniciativa de:

  • L’Agència Catalana de Turisme (en endavant ACT o entitat organitzadora), entitat de dret públic que es regula per la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme, amb CIF S0800470G, domicili a Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz), de Barcelona (CP 08008), telèfon 93 484 99 00 i adreça electrònica internet.act@gencat.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial existents sobre els continguts d’aquest lloc web (textos, imatges, logotips, gràfics, àudios, vídeos, etc.) són de titularitat exclusiva de la entitat organitzadora de la promoció “Avui és un bon dia” o d’altres titulars que n’han autoritzat el seu ús. De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per casos singulars, es pot portar a terme la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. De totes maneres, no es podran realitzar obres derivades sense autorització expressa dels titulars dels drets.No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la entitat organitzadora.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

La entitat organitzadora es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. La entitat organitzadora no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.