CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

Aquestes són les condicions de la promoció organitzada per l’Agència Catalana de Turisme, amb domicili a Passeig de Gràcia, 105 de Barcelona, i NIF S0800470G.

1. PARTICIPANTS

Pot participar en el concurs qualsevol persona física més gran de 18 anys, amb independència de la seva nacionalitat o domicili de residència. La participació és gratuïta i no comporta cap compromís entre la persona participant i els organitzadors.

2. DINÀMICA DE LA PROMOCIÓ

Les persones que desitgin participar-hi han d’omplir el formulari accessible en la pàgina https://discover.catalunya.com, consignant les seves dades personals i enviant el formulari.

La participació a la promoció quedarà oberta a les 9:00 hores del dia 13 d’octubre de 2021. Serà possible participar fins a les 23:00 del dia 31 de desembre de 2021. Després d’enviar el formulari, els participants rebran un email amb el premi indicat: els descomptes a l’Experience Catalunya i els obsequis del camí en forma de litografies descarregables.

En cap cas el premi es podrà canviar per diners.

3. PREMI

El premi de la promoció consisteix en un 20% de descompte en diverses experiències de l’Experience Catalunya així com obsequis de cadascun dels camins en forma de litografies descarregables.

Els descomptes en les experiències de l’Experience catalunya seran vàlids per a compres il·limitades efectuades fins al 31 de desembre de 2021, i a consumir fins a 31 de desembre de 2021. Les experiències estaran subjectes a disponibilitat i condicions del prestador de serveis. Aquesta promoció no serà acumulable a altres ofertes o promocions.

 

4. ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES CONDICIONS

La participació en la promoció comporta l’acceptació d’aquestes condicions, així com l’acceptació del criteri de l’organització pel que fa a la resolució de qualsevol problema o incidència derivat del desenvolupament de la promoció. L’organització es reserva la possibilitat d’anul·lar la participació de les persones que incompleixin aquestes bases o actuïn de forma fraudulenta o amb mala fe.

L’organització tindrà la facultat de rebutjar a qui malmeti la imatge institucional de Catalunya, no s’acceptaran missatges que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

L’Agència Catalana de Turisme no serà en cap cas responsable dels danys, de qualsevol naturalesa, directes, indirectes i/o circumstancials, ja sigui immediats o diferits, que poguessin aparèixer amb ocasió o com a conseqüència del gaudiment del corresponent premi per causes que no siguin imputables a l’organització.

L’organitzador es reserva el dret a introduir canvis en els descomptes ofertats si les circumstàncies ho exigeixen, sense restringir o limitar el valor i la qualitat del premi. Així mateix es reserva el dret a interpretar i/o modificar aquestes condicions en el cas que es produïssin circumstàncies no previstes en el moment d’activar la promoció o durant el seu desenvolupament.